Debatt på Arendalsuka: Lenge leve batteriet

Hagal dro til Arendal og kjørte debatt! Vi samlet et spennende panel med deltakere fra politikk og næringsliv for å diskutere fremtiden for ombruk av batterier.

Paneldeltakere:

Mathias Fischer, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (V)
Edel Sheridan, senior forretningsutvikler i SINTEF, avdeling for elkraftteknologi
Einar Kilde Evensen, industrispesialist fornybar energi i DNB
Henrik Lystad, CEO i Norwaste
Kent Thoresen, gründer og Chief Innovation Officer i Hagal

Verden står overfor et omfattende systemskifte mot et nullutslippssamfunn. Over hele verden skal fossil energi fases ut og transport elektrifiseres, og i Norge trappes det nå opp for storskala produksjon og resirkulering av batterier.

De kommende årene vil enorme mengder brukte batterier fra elbiler og elferger ende sitt liv på gjenvinningsanlegg – det kreves imidlertid mye ressurser både for å produsere batterier og resirkulere materialene fra batteriene. EUs nye batteridirektiv adresserer i stor grad resirkulering og ombruk av batterier, og går mot full anvendelse i 2023. Men uansett hvor stor del av batterimaterialene som gjenvinnes, vil det totale behovet for nye råmaterialer øke voldsomt frem mot 2030. Derfor er det viktig at de batteriene som alt er produsert blir brukt så lenge som mulig. For batteri- og bilindustrien er det ingen tiltak som i større grad reduserer CO2 avtrykket enn livsforlengende ombruk av elbil-batterier.

Løsningen finnes, og den er norsk. Med ny teknologi og kunstig intelligens kan aktører som Hagal forlenge levetiden på batteriene. Det er mulig å friskmelde batterier og gjenbruke disse i energilagringsløsninger for sol og vind, i batteriløsninger for ferger og byggeplasser, eller som grønn energikilde for annen kritisk infrastruktur. Ja, alle batterier skal til slutt resirkuleres, men la oss først sørge for at all innsats, energi og materialer som har gått med til å lage batteriene omsettes i lang brukstid.

Media Contact:

Mona Øverby
Head of Marketing, Communication and Sustainability
Email : mona.overby@hagal.com
M : + 47 408 57 887

Hagal in the Teknisk Ukeblad podcast

Hagal´s founder and Chief Innovation Officer, Kent Thoresen, was invited to introduce Hagal and our technology in the TU podcast “Teknisk Sett”.

Listen to the episode: Norwegian battery technology takes control of the battery and makes it cheaper, more flexible and gives it a longer life.

Media Contact:

Mona Øverby
Head of Marketing, Communication and Sustainability
Email : mona.overby@hagal.com
M : + 47 408 57 887

Hagal gives new life to B-quality battery cells

With the right technology, B-quality battery cells can be brought to life and used safely as cost-effective reliable energy storage. Kent Thoresen, Hagal’s founder and Chief Innovation Officer, encourages battery manufacturers to explore new and innovative ways of reducing their cell scrap rate and maximizing the productive output.

–In conventional battery systems, cells must be within a narrow functional window and uniform, as the worst cell determines the overall condition of the system. About 20% of today’s battery cell production results in B-quality cells which do not have the quality required by contract manufacturers. These cells are often sent directly to scrap. Hagal and Rebel gives manufacturers a more sustainable alternative – bringing the cells to life in much needed energy applications, Thoresen explains.

Advanced diagnostics on each cell

–Hagal’s Rebel system is a unique diagnostic technology used for the health classification of each battery cell. It monitors and controls each cell individually, thus removing the obstacle of uniform cell health. This enables the reuse of old cells and the use of B-quality cells, reducing total system costs by up to one-third, says Thoresen.

The monitoring, gathering and application of data on individual cells is a unique capability that gives valuable insights into how battery cells develop over time and how they can best be utilised.

–Hagal enables cost-effective industrial scale use of B-quality cells. They can be used in green energy storage solutions, wind and solar energy,  construction sites, charging stations and other green stationary transformation projects. Projects that need a long life, cheap and safe storage, with very low operational energy losses.

A more optimal circular economy

The Hagal CINO emphasises the importance of enabling smart use of B-quality cells to reduce the global greenhouse emissions and the cell manufacturers’ economic losses. With this comes reduced battery costs, further electrification and a more optimal circular economy.

–We encourage cell manufacturers to get in touch with Hagal to discuss opportunities for collaboration and establish a joint effort to reduce their cell scrap rate.

Are you interested in learning more about Hagal and our partner opportunities, contact us via this form.

Media Contact:

Mona Øverby
Head of Marketing, Communication and Sustainability
Email : mona.overby@hagal.com
M : + 47 408 57 887